Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

formulár – význam cudzieho slova

tlačivo; papier do počítačovej tlačiarne