Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

forsáž – význam cudzieho slova

prídavné spaľovanie, napr. u tryskových lietadiel