Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

forsírovať – význam cudzieho slova

neprimerane presadzovať, podporovať; prepínať silu tónu, najmä pri speve; usilovne vymáhať, presadzovať, vyžadovať; napomáhať, podporovať; prepínať