Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fortňa – význam cudzieho slova

brána pre peších v kláštoroch alebo ústavoch s klauzúrou