Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fosforylácia – význam cudzieho slova

zavádzanie zvyškov kyseliny fosforečnej do organickej zlúčeniny