Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fosilizácia – význam cudzieho slova

proces premeny odumretého živočícha alebo rastliny v zemi na nerast