Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotoasimilácia – význam cudzieho slova

fotosyntetická asimilácia