Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotobiológia – význam cudzieho slova

náuka o pôsobení svetla na živé organizmy