Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotochémia – význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa pôsobením svetla na priebeh chemických reakcií