Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotoelektrón – význam cudzieho slova

elektrón, ktorý sa uvoľnil z látky vplyvom svetla