Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotoelektrický – význam cudzieho slova

súvisejúci so vzájomným pôsobením elektromagnetického žiarenia a látky