Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotofóbia – význam cudzieho slova

neschopnosť organizmov žiť na svetle