Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotokatalýza – význam cudzieho slova

urýchlenie niektorých chemických reakcií pôsobením žiarenia