Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotokinéza – význam cudzieho slova

pohyb organizmov vplyvom zmien intenzity svetla