Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotolýza – význam cudzieho slova

rozklad látky vyvolaný svetlom