Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotomorfóza – význam cudzieho slova

zmeny tvarov orgánov rastlín pôsobením svetla