Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotosféra slnečná – význam cudzieho slova

najnižšia vrstva slnečnej atmosféry