Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotosyntéza – význam cudzieho slova

biochemický proces premeny anorganickej látky v rastlinách na organickú pôsobením svetelnej energie