Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

foyer, foajé – význam cudzieho slova

reprezentačné vstupné priestory divadla, kina a pod., určené na oddych