Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fráter – význam cudzieho slova

brat; laik; nevysvätený rehoľník