Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fráza – význam cudzieho slova

bežné slovné spojenie; neúprimný, nafúknutý slovný obrat; veta; úryvok skladby, ucelená časť melódie