Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frázovanie – význam cudzieho slova

členenie na určité celky