Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fraška – význam cudzieho slova

drsnejší komediálny žáner; nezmyselné konanie, komický výjav