Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fraktúra – význam cudzieho slova

zlomenina, lom; nemecké gotické lomené písmo