Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

franšíza – význam cudzieho slova

poplatková alebo colná výsada a listina o nej; časť škody pri poistení, ktorú hradí poistenec; oslobodenie tovaru od colných a iných poplatkov