Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frankatúra – význam cudzieho slova

výplatné, známky a iné poštové ceniny, ktorými bola vyplatená poštová zásielka