Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frankofónny – význam cudzieho slova

hovoriaci po francúzsky