Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frazeológia – význam cudzieho slova

súbor ustálených slovných spojení v danom jazyku; náuka o nich