Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

freón – význam cudzieho slova

derivát uhľovodíka obsahujúci okrem fluóru aj chlór, používaný napr. ako chladiace médium do chladničiek