Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frenézia – význam cudzieho slova

chorobná rozčúlenosť, búrlivé nadšenie