Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frenetický – význam cudzieho slova

búrlivý, veľmi nadšený, ohlušujúci; chorobne vzrušený