Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frenológia – význam cudzieho slova

teória o súvislosti medzi tvarom lebky a povahou človeka, určovanie povahy človeka podľa stavby lebky, čŕt tváre a telesných znakov