Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frigídny – význam cudzieho slova

pohlavne chladný