Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frivolnosť, frivolita – význam cudzieho slova

nehanebnosť, necudnosť; erotická neviazanosť, bujnosť, ľahkovážnosť