Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frontón – význam cudzieho slova

nadokenný štít