Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frontolýza – význam cudzieho slova

rozpad atmosférického frontu