Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frotáž – význam cudzieho slova

trenie, drhnutie tela; prenášanie odtlačku reliéfnej štruktúry podložky mäkkou tužkou na papier