Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frustrovaný – význam cudzieho slova

frustráciou postihnutý, neuspokojený, sklamaný človek