Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frustulácia – význam cudzieho slova

nepohlavné rozmnožovanie mechúrnikov