Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ftíza – význam cudzieho slova

suchotiny, tuberkulóza