Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ftizeológia – význam cudzieho slova

vedný odbor zaoberajúci sa prevenciou a liečbou tuberkulózy