Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fušer – význam cudzieho slova

slangový výraz pre nekvalitne, neodborne pracujúceho človeka