Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fulminantný – význam cudzieho slova

blýskavý, bleskový, žiarivý, oslnivý; skvelý; veľmi rýchly