Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fumarín – význam cudzieho slova

alkaloid používaný na hubenie hlodavcov