Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fundácia – význam cudzieho slova

zvláštny účelový fond; majetok venovaný na konkrétny účel