Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fundovaný – význam cudzieho slova

odôvodnený, založený, materiálne alebo ideovo podoprený; podložený; teoreticky dobre pripravený