Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fungovať – význam cudzieho slova

vykonávať úlohu alebo funkciu, byť činný; byť v dobrom stave, dobre pôsobiť, vyhovovať; byť schopný správnej prevádzky a činnosti; pôsobiť tak, ako zodpovedá účelu