Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

funkčná rovnica – význam cudzieho slova

rovnica vyjadrujúca funkciu