Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

funkčný – význam cudzieho slova

vzťahujúci sa k účelu, pôsobnosti; vzťahujúci sa k fungovaniu, chodu, činnosti niečoho