Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

futuristický – význam cudzieho slova

v súčasnosti nereálny, neuskutočniteľný, orientovaný na budúcnosť